Achternaam, zoals deze op paspoort, rijbewijs of identiteitskaart staat aangegeven.

De eerste letters van de officiële voornamen

Zoals “van” “de” “van de”, schrijf dit voluit.

Voornamen voluit, nodig voor aanvraag KNVvL inschrijving.

Roepnaam

Straatnaam en huisnummer (geen postbus)

Het e-mailadres dat regelmatig gebruikt wordt.

Postcode van het woonadres

Woonplaats.

Geboortedatum, zoals vermeld in het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Geboorteplaats, zoals vermeld in het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Mobiele telefoonnummer.

Vast telefoonnummer.

Als je dit veld aanvinkt geef je toestemming om je naam, email adres en telefoonnummer te publiceren voor de clubleden.

Naam van de verzekeringsmaatschappij waar de WA-verzekering loopt. Let op dat modelvliegen in het clausuleblad is opgenomen!!

Polisnummer van de WA-verzekering.

Vul hier voor elk model het: model, model type, brandstoftype en de aanwezigheid van een brevet in.

Dit is de UID, dit is meestal niet zichtbaar. Kunt u dit toch zien? weizig dit dan niet!

1
1

Vul hier het model en het niveau in waarvoor uw eventuele brevet geldig is.

1

Hiermee proberen we een inschatting te maken voor de instructeurs. Kies alleen voor “kan zelfstandig vliegen” als u verwacht na een uurtje figuren oefenen uw brevet te kunnen halen.

Vul hier de naam, plaats en het lidmaatschapsnummer in van de vereniging i.v.m. dubbele inschrijving bij de KNVvL.

Gelieve hier het Exploitatie nummer in te voeren echter alleen alles voor het - teken. Alles wat na het - teken staat is zoals een meldcode van je kenteken voor je auto en moet te aller tijde prive gehouden worden.

Vul hier voor elke zender een nieuwe regel in met het merk & type, frequentie (staat op de doos van de zender en ontvanger, bijvoorbeeld 35 MHz, 40 MHz of 2,4 GHz), kanaal (staat op het kristal in de ontvanger en de zender, bijvoorbeeld Kanaal 68) en mode.

1
1

De handtekening maakt de aanmelding als lid rechtsgeldig. Door te tekenen gaat u akkoord met de statuten en huishoudelijk reglement van MV-Europoort en de KNVvL.

De datum dat het formulier wordt ingevuld.