Aanvraag Lidmaatschap MV Europoort

Achternaam, zoals deze op paspoort, rijbewijs of identiteitskaart staat aangegeven.
De eerste letters van de officiële voornamen
Max. bestandsgrootte: 8 MB.
Zoals “van” “de” “van de”, schrijf dit voluit.
Voornamen voluit
Roepnaam
Straatnaam en huisnummer (geen postbus)
Email(Vereist)
Het e-mailadres dat regelmatig gebruikt wordt
Postcode van het woonadres
Woonplaats
DD slash MM slash JJJJ
Geboortedatum, zoals vermeld in het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
Geboorteplaats, zoals vermeld in het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
AVG toestemming
Als je dit veld aanvinkt geef je toestemming om je naam, email adres en telefoonnummer te publiceren voor de clubleden.
Naam van de verzekeringsmaatschappij waar de WA-verzekering loopt. Let op dat modelvliegen in het clausuleblad is opgenomen!!
Polisnummer van de WA-verzekering.
RDW Exploitatie Nummer
Gelieve hier het Exploitatie nummer in te voeren echter alleen alles voor het - teken. Alles wat na het - teken staat is zoals een meldcode van je kenteken voor je auto en moet te aller tijde prive gehouden worden.
De handtekening maakt de aanmelding als lid rechtsgeldig. Door te tekenen gaat u akkoord met de statuten en huishoudelijk reglement van MV-Europoort.
Hidden
DD slash MM slash JJJJ