De vereniging heeft momenteel rond de 60 leden.

De vereniging kent op dit moment geen maximum en wil graag verder groeien. Als er teveel beginnende vliegers binnen de vereniging zijn kan het wel voorkomen dat er onvoldoende plaats is bij de instructeurs. In dat geval kom je op de wachtlijst te staan tot er weer een plekje vrij is. Voor ervaren vliegers met bijvoorbeeld een KNVvL-brevet geldt dit uiteraard niet.

Als je op de wachtlijst staat neemt een van de instructeurs contact met je op zodra er een vrije plek is om met de instructie te beginnen.

Er zijn tegenwoordig ontzettend veel modellen en merken op de markt. Niet alles is geschikt om mee te beginnen. Bij de eerste vlieglessen wordt je zender gekoppeld aan de zender van je instructeur en dan moeten dat wel twee zenders van het zelfde merk zijn. Je model en zender zullen dus eerst door de instructeurs beoordeeld moeten worden.

Eigenlijk is dit het meest eenvoudig want je kunt dan van de kennis binnen de club gebruik maken om tot een goede, en voor jou geschikte, aanschaf te komen. Koop nog even niks en overleg eerst.

Er zijn instructeurs om te leren vliegen met modelvliegtuigen, modelzweefvliegtuigen, modelhelikopters en drones. Leerlingen kunnen les krijgen met hun eigen model en hun eigen zender volgens het leraar-leerlingmodel. De zenders zijn dan, als ze van hetzelfde merk zijn, aan elkaar gekoppeld.

Alleen als je beschikt over een KNVvL-brevet mag je meteen zelfstandig vliegen.

Zonder geldig brevet mag je niet zelfstandig vliegen. Je vaardigheden zullen beoordeeld moeten worden door een instructeur. Met veel ervaring kan je waarschijnlijk snel je brevet behalen.

Alle taken binnen de MVE worden verricht door vrijwilligers: bestuurstaken, beheerstaken, onderhoudstaken. Van alle leden wordt verwacht dat zij naar vermogen hun steentje bijdragen.

Bij de aanmelding wordt gevraagd om een formulier in te vullen met je gegevens. Daarna wordt gevraagd om een pasfoto en een kopie van de polis van je WA-verzekering. Iedere vlieger dient ook een Exploitantennummer aan te vragen bij de RDW.

Binnen twee weken (meestal veel sneller) krijg je een reactie op je aanvraag. Als de MVE alle benodigde gegevens heeft ontvangen nodigt de ballotage-commissie je uit voor een nadere kennismaking. Daarna ontvang je de factuur voor de contributie. Als die is voldaan wordt je ingeschreven bij de MVE en ben je lid.

Het lidmaatschap moet schriftelijk worden opgezegd bij de secretaris. Dat kan per brief (post of afgeven op de clubavond) of per e-mail. De secretaris stuurt een bevestiging van de opzegging.

Het lidmaatschap moet worden opgezegd vóór 1 november. Als het lidmaatschap na die datum wordt opgezegd, dan is contributie voor het volgende verenigingsjaar verschuldigd.

Er wordt geen restitutie gegeven van contributie als halverwege het jaar wordt opgezegd.

De MVE-ledenpas is steeds voor een kalenderjaar geldig. Na het beëindigen van het lidmaatschap is de pas geldig tot het einde van het lopende jaar.