Ontstaan van MV-Europoort

Oprichting
De vereniging Modelvliegclub Europoort werd opgericht op 1 januari 1965. In die periode gebeurde dat nog met koninklijke goedkeuring en werd de vereniging opgericht “voor bepaalde tijd”. De statuten beginnen dan ook in mooie krulletters met: “Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz., want Juliana was de regerend vorst.

In het jaar 1964, en mogelijk eerder, zal er al wel de nodige activiteit zijn geweest om de vereniging op te kunnen richten. Wie bij de oprichting betrokken zijn geweest is niet bekend.

Verlenging
Op 14 september 1974 werd de duur van de vereniging verlengd met de maximale tijd die de wet toestond: 29 jaar. De statuten werden ondertekend door koningin Juliana en de staatssecretaris van justitie, J.F. Glastra van Loon. Op 17 juni 1974 werd in de Staatscourant gepubliceerd dat de MVE koninklijk was goedgekeurd.

Vereniging voor onbepaalde tijd
De periode van 29 jaar zou betekenen dat de vereniging op 14 september 2002 opgehouden is te bestaan. Een aantal jaar geleden is er een wet aangenomen dat verenigingen niet meer voor bepaalde tijd, maar voor onbepaalde tijd, rechtsgeldig zijn. De aantekening in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel dat de vereniging tot 14 september 2002 zou bestaan werd gewijzigd door de aantekening dat de vereniging voor onbepaalde tijd werd opgericht.