Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen 
Staat de vraag er niet tussen, vul dan dit formulier in.

Hoeveel leden heeft de vereniging?
De vereniging heeft momenteel rond de 60 leden.

Zit er een maximum aan het aantal leden?
De vereniging kent op dit moment geen maximum en wil graag verder groeien. Als er teveel beginnende vliegers binnen de vereniging zijn kan het wel voorkomen dat er onvoldoende plaats is bij de instructeurs. In dat geval kom je op de wachtlijst te staan tot er weer een plekje vrij is. Voor ervaren vliegers met een KNVvL-brevet geldt dit uiteraard niet.

Wat is de volgende stap als ik op de wachtlijst sta?
Als je op de wachtlijst staat neemt een van de instructeurs contact met je op zodra er een vrije plek is om met de instructie te beginnen.

Ik heb al een model en zender om mee te vliegen, kan ik daarmee aan de slag?
Er zijn tegenwoordig ontzettend veel modellen en merken op de markt. Niet alles is geschikt om mee te beginnen. Bij de eerste vlieglessen wordt je zender gekoppeld aan de zender van je instructeur en dan moeten dat wel twee zenders van het zelfde merk zijn. Je model en zender zullen dus eerst door de instructeurs beoordeeld moeten worden.

Ik heb nog niks, wat moet ik aanschaffen?
Eigenlijk is dit het meest eenvoudig want je kunt dan van de kennis binnen de club gebruik maken om tot een goede, en voor jou geschikte, aanschaf te komen. Koop nog even niks en overleg eerst.

Kun je les krijgen bij de MVE?
Er zijn instructeurs om te leren vliegen met modelvliegtuigen, modelzweefvliegtuigen, modelhelikopters en drones. Leerlingen kunnen les krijgen met hun eigen model en hun eigen zender volgens het leraar-leerlingmodel. De zenders zijn dan, als ze van hetzelfde merk zijn, aan elkaar gekoppeld.

Mag je meteen vliegen als je lid bent?
Alleen als je beschikt over een KNVvL-brevet mag je meteen zelfstandig vliegen.

Mag je als je ervaring hebt meteen al vliegen?
Zonder geldig brevet mag je niet zelfstandig vliegen. Je vaardigheden zullen beoordeeld moeten worden door een instructeur. Met veel ervaring kan je waarschijnlijk snel je brevet behalen.

Zijn er verplichte taken voor de leden?
Alle taken binnen de MVE worden verricht door vrijwilligers: bestuurstaken, beheerstaken, onderhoudstaken. Van alle leden wordt verwacht dat zij naar vermogen hun steentje bijdragen.

Welke informatie is nodig bij de aanvraag van het lidmaatschap?
Bij de aanmelding wordt gevraagd om een formulier in te vullen met je gegevens. Daarna wordt gevraagd om een pasfoto en een kopie van de polis van je WA-verzekering inclusief een kopie van het clausuleblad waarin staat dat modelvliegen is meeverzekerd

Hoe lang duurt de aanvraag van het lidmaatschap?
Binnen twee weken (meestal veel sneller) krijg je een reactie op je aanvraag. Als de MVE alle benodigde gegevens heeft ontvangen nodigt de ballotage-commissie je uit voor een nadere kennismaking. Daarna ontvang je de factuur voor de contributie. Als die is voldaan wordt je ingeschreven bij de MVE en de KNVvL en ben je lid.

Hoe moet het lidmaatschap worden opgezegd?
Het lidmaatschap moet schriftelijk worden opgezegd bij de secretaris. Dat kan per brief (post of afgeven op de clubavond) of per e-mail. De secretaris stuurt een bevestiging van de opzegging.

Is er een vervaldatum?
Het lidmaatschap moet worden opgezegd vóór 1 november. Als het lidmaatschap na die datum wordt opgezegd, dan is contributie voor het volgende verenigingsjaar verschuldigd.

Wordt er restitutie gegeven van contributie als er halverwege het jaar wordt opgezegd?
Er wordt geen restitutie gegeven van contributie als halverwege het jaar wordt opgezegd.

Mag je de KNVvL-ledenpas houden na het beëindigen van het lidmaatschap?
De KNVvL-ledenpas is steeds voor een kalenderjaar geldig. Na het beëindigen van het lidmaatschap is de pas geldig tot het einde van het lopende jaar.